Hubert Szczepan Krzemiński

Stosowną depeszę, wysłaną przez Huberta Szczepana Krzemińskiego, szczegółowo opisującą zaistniałą sytuację, publikuję w całości, by nawet brak znajomości języka polskiego nikomu nie przeszkodził w zapoznaniu się z jej treścią 🙂

„Stało się!
Ciężka praca popłaca, właśnie spełniło się jedno z moich marzeń…
Jestem dumny z tego, że zostałem Ambasadorem 1% for the Planet.
Fundacji zrzeszającej firmy przekazujące 1% obrotów na rzecz naszej planety.
It happened!
Hard work pays off, one of my dreams has just come true …
I’m proud to be joining 1% for the Planet’s team of Ambassadors.
Foundation that joins together companies transferring 1% of their
turnover for our planet.
Вот и случилось!
Тяжелая работа окупается, только что исполнилось одно из моих мечтаний…
Я горжусь тем, что присоединяюсь к команде послов 1% для Планеты
Фонд объединяющий деловых партнеров, передающих 1% от своего оборота
для нашей планеты.”