Za każdym systemem uzdatniania wody i zestawów nawadniających stoi zespół naukowców zajmujących się badaniem, testowaniem i wdrażaniem najnowszych systemów opracowanych w firmie MSR. Założone w firmie w 1997 r. laboratorium badania wody ma kluczowe znaczenie dla wdrażania programu podnoszenia bezpieczeństwa i niezawodności naszych produktów.

Założone początkowo dla kontroli jakości, dziś jest światowej klasy laboratorium badającym i wdrażającym nowe technologie dla armii USA i organizacji „non profit”, działających w krajach rozwijających się.

Laboratoium znajduje się w naszej siedzibie w Settle, w bezpośredniej bliskości linii produkcyjnych. Zatrudnia pięciu naukowców z wysokimi stopniami naukowymi w dziedzinie inżynierii chemicznej, biochemii, mikrobiologii, nauki o środowisku i biologii komórkowej, biologii molekularnej. Na tej niewielkiej przestrzeni funkcjonuje fascynujący świat pełen wiedzy naukowej. Zajrzyjmy więc do środka.

Płytka z koloniami bakterii E.Coli na różnych pożywkach

Płytka z koloniami bakterii E.Coli na różnych pożywkach

Laboratorium

Jako posiadające 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego, stwarzającego możliwość przechowywania patogenów, laboratorium MSR posiada bazę próbek bakterii i wirusów, służących do badań i testów. Są one obiektem stałych badań naukowców.

Testowane są technologie skutecznego i szybkiego usuwania patogenów z wody. Jest to praca wymagająca wyjątkowej staranności dla zapewnienia wymogu dostosowania odpowiedniej technologii do badanego patogemu, co jest podstawowym warunkiem skutaczności.

Przy użyciu spektrofotometru mierzona jest absorpcja fal świetlnych o różnej długości, powodowana obecnością zanieczyszczeń, co pozwala na ocenę skuteczności technologii ich usuwania.

Zespół mierzy liczbę bakterii obecnych w plombowanych próbkach.

Zespół mierzy liczbę bakterii obecnych w próbkach.

Mając w zasięgu możliwości praktycznie każdą, dostępną wspólczesnej nauce technologię uzdatniania wody, zespół laboratorium posiada praktyczne doświadczenie zarówno z najnowszą metodą UV jak i wieloma metodami filtracji (membrany, włókniny, tworzywa sztuczne, celuloza, włókna, metale, ceramika), jak również z matreiałami adsorbcyjnymi i substancjami chemicznymi.

Znając zalety i ograniczenia każdej z metod, firma MSR może podjąć wyzwanie opracowania możliwie efektywnego rozwiązania, w zależności od konkretnych zapotrzebowań i lokalnych warunków.

Wprowadzanie próbek wirusów na pożywki. Dla umożliwienia rozwoju próbek umieszca się je w wytrząsarce.

Wprowadzanie próbek wirusów na pożywki. Dla umożliwienia rozwoju próbek umieszca się je w wytrząsarce.

W roku 1998 zasadnicza dla firmy technologia ceramiki uznana została ja ko jedna z najlepszych technologii, opracowanych w tym stuleciu, a w roku 2003 system filtracyjny MIOX, po 5-letnich doświadczeniach Departamentu Obrony USA, testujących metody oczyszczania wody na potrzeby armii, adoptowany został na rynku outdoorowym. W tym samym roku magazyn Popular Science przyznał firmie nagrodę Grand Prize for Innovation.

Niezależnie od wszystkiego, jakość zawsze pozostaje zawsze naszym priorytetem, jest to przedmiot naszgo stałego zaiteresowania.

Schannon przygotowuje próbkę wody określonej w normie NSF P231 jako „skrajnie zanieczyszczona” dla przetestowania systemu uzdatniania wody skażonej mikrobiologicznie.

Schannon przygotowuje próbkę wody określonej w normie NSF P231 jako „skrajnie zanieczyszczona” dla przetestowania systemu uzdatniania wody skażonej mikrobiologicznie.

Standardy skuteczności

W firmie MSR zdajemy sobie sprawę, czym przede wszystkim powinny być filtry do wody: urządzeniami do ochrony zdrowia użytkownika. Staramy się więc aby nasze produkty spełniały jak najwyższe standardy ustanowione w badaniach naukowych mających na celu usuwanie zagrożeń, chcielibyśmy też zaznaczyć, że również my sami jesteśmy użytkownikami naszych urządzeń podczas wypraw.

Używamy obecnie uaktualnionej procedury testowej znanej jako NSF P231, bardziej rygorystycznej niż dawne wytyczne EPA. Jest to wielokryteryjna procedura 10-dniowa. Wymagania określone przez tą procedurę spełnia każde z urządzeń MSR, nawet w przypadku wody „skrajnie zanieczyszczonej”, o wysokim zmętnieniu i zanieczyszconej organicznie, przy różnych temperaturach i odczynie pH, przy czym badaniu podlegają filtry z wkładem, który osiągnął koniec okresu eksploatacyjnego.

W ostateczności chodzi o to, aby nasze urządzenia przewyższały możliwościami rzeczywiste potrzeby występujące w realnym świecie, udowodniając w ten sposób swoją niezawodność i pewność działania.

W następnym etapie weryfikujemy wiarygodność działania naszych urządzeń przekazując je do testów w niezależnych laboratoriach.

Jako zarejestrowane w EPA posiadające 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego, laboratorium MSR może posiadać własną bazę próbek patogenów. Zac przeprowadza w autoklawie sterylizację potencjalnie niebezpiecznego materiału biologicznego.

Jako zarejestrowane w EPA posiadające 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego, laboratorium MSR może posiadać własną bazę próbek patogenów. Zac przeprowadza w autoklawie sterylizację potencjalnie niebezpiecznego materiału biologicznego.

Globalne partnerstwo

Bliska współpraca laboratorium z zakładem produkcyjnym MSR stwarza znakomite warunki sprzyjające wykorzystywaniu wyników badań naukowych do stworzenia gotowego produktu handlowego.

W połączeniu z głęboką wiedzą naukową zachęca to przedstawicieli armii USA jak również przedstawicieli międzynarodowych organizacji „non profit” , takich jak Gates Foundation do współpracy w dziedzinie nowych rozwiązań systemów uzdatniania wody, z zastosowaniem zarówno do celów wojskowych, jak i dla ludności krajów rozwijających się.

Zgromadzona wiedza może przydać się każdemu – zarówno amatorom, jak i profesorom akademickim, prowadzącym badania nad uzdatnianiem wody.

Jenna mierzy wydajność lub szybkość przepływu wody w nowym modelu filtra

Jenna mierzy wydajność lub szybkość przepływu wody w nowym modelu filtra

Co to oznacza dla Ciebie?

Abstrachując od faktu naprawdę wielkiego znaczenia badań naukowych, posiadanie własnego laboratorium mikrobiologicznego pozwala nam na stosowanie wysoko zaawansowanych technologii i ciągły rozwój. Zainwestowanie w badania pozwoliło na stworzenie przez nas produktów niezawodnych i bezpiecznych.

Założyciel firmy MSR, pan Larry Penberthy, jako naczelne założenie przyjął dążenie do poprawy bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę.. Laboratorium badania wody przyczynia się w istotny sposób do porawy bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i jest powodem naszej dumy z opracowywanych i zastosowanych w praktyce naszych wyrobów.

Jak mówi pan Zac Gleason, kierownik laboratorium: Wspaniale jest pracować dla firmy, której celem jest zapewnienie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów. Można powiedzieć, że wyroby firmy MSR stanowią już klasę samą dla siebie, i nikt z nas nie ma wątpliwości, że jakość wyrobu jest dla nas absolutnym priorytetem.

Zdj. Siedmiu naukowców z laboratorium MSR ma łącznie 55 lat doświadczeń w dziedzinie badań jakości wody. Na zdjęciu: Jenna, Zac i Shannon

Zdj. Siedmiu naukowców z laboratorium MSR ma łącznie 55 lat doświadczeń w dziedzinie badań jakości wody. Na zdjęciu: Jenna, Zac i Shannon

„Cieszę się, że jestem członkiem tak licznego (zbliżamy się do 100 osób) i zróżnicowanego zespłu partnerskiego, który realizuje własne cele rozwojowe i osiąga sukces. Lubię pomagać ludziom i być częścią zespołu realizującego z powodzeniem swoje cele, nawet będąc osobą stojącą nieco w cieniu” – Zac Gleason, Kierownik Laboratorium.