Zestaw kuchenki turystycznej MSR Windburner

Co – czyli w czym możemy wybierać:

 • kuchenki gazowe zasilane z kartuszy (kartusz – pojemnik jednorazowego użytku napełniony fabrycznie gazem) typu:
  • E417  – standard “angielski” z zaworem, kuchenka jest nakręcana bezpośrednio na nagwintowaną obudowę zaworu, iglica przebija zawór, można wielokrotnie rozłączać i przyłączać kartusz
  • C 270/470 – standard “francuski”z zaworem, kuchenka jest mocowana do kołnierza – przy dokręcaniu następuje przebicie zaworu kartusza przez iglicę, można wielokrotnie rozłączać i przyłączać kartusz
  • C 206 – standard “francuski” kartusz bezzaworowy, przy załączaniu przebijany przez iglicę i mocowany obejmą, nie można rozłączyć kuchenki od kartusza przed wyczerpaniem gazu
 • kuchenki gazowe przystosowane do zasilania gazem z dwóch różnych typów kartuszy (C270/470 i E417), istnieją również specjalne przejściówki pozwalające zasilać kuchenki “angielskie” gazem z kartuszy C 206
 • kuchenki na paliwa płynne (część kuchenek posiada odłączane butelki na paliwo, część natomiast pojemniki zintegrowane): benzyna, nafta, diesel – kuchenka może pracować na wybrany rodzaj paliwa, np. benzynę, będzie to wtedy kuchenka benzynowa lub na kilka rodzajów paliw, będzie to wtedy kuchenka wielopaliwowa
 • kuchenki wielopaliwowe zasilane paliwami płynnymi lub gazem z kartuszy
 • kuchenki zasilane innymi paliwami (spirytus, żele)

Jakie – czyli rodzaj zasilania a parametry kuchenki:

 • Gazowe:
  – lekkie, łatwe w obsłudze, nie brudzą naczyń sadzą,
  – ich sprawność zmniejsza się (czasami radykalnie) w związku ze wzrostem wysokości bezwzględnej (spadek ciśnienia atmosferycznego) i ze spadkiem temperatury,
  – problemy z kartuszami,  z ich dostępnością i transportem (nie wolno zabierać kartuszy na pokład samolotu)
 • Na paliwa płynne:
  – spadek ciśnienia i temperatury ma niewielki wpływ na zmniejszenie ich sprawności, paliwo jest łatwo dostępne,
  – są cięższe i trudniejsze w obsłudze: uruchamianie, konieczność okresowych czyszczeń (usuwanie zatkań w przewodzie paliwowym lub dyszy),
  – brudzą naczynia
 • Gazowe na różne rodzaje kartuszy:
  – patrz gazowe + mniejszy problem z awaryjnym zakupem kartuszy
 • Wielopaliwowe z możliwością podłączenia kartusza:
  – są to kuchenki na paliwa płynne przystosowane do zasilania gazem,
  – charakterystyka zależna od rodzaju użytego paliwa,
  – zawsze będzie to kuchenka cięższa.

Jeżeli z reguły jeździmy w określony rejon (np. Syberia, Francja) to rodzaj dostępnego paliwa może determinować nasz wybór.

kuchenka turystyczna gazowa fly ti 4

Gdzie i kiedy – czyli w jakich warunkach kuchenka będzie użytkowana:

 • turystyka w ciepłym okresie roku do wysokości 3 000 m npm
 • turystyka w ciepłym okresie roku do wysokości 6 000 m npm
 • turystyka w warunkach zimowych
 • ekspedycje – w dowolny rejon świata, również na duże wysokości npm i w ekstremalne temperatury

Ile – czyli objętość jednorazowo gotowanej wody:

 • do 1 litra
 • do 2 litrów
 • do 5 litrów

Na podstawie powyższych punktów określamy parametry kuchenki dla nas optymalnej.

BARDZO WAŻNE:

 • sprawdź jakość instrukcji obsługi – czy jest dla Ciebie czytelna i zrozumiała
 • producenci podają różne parametry kuchenek (moc, czas gotowania 1l wody, ilość paliwa potrzebną do zagotowania 1l wody); są to dane laboratoryjne czyli uzyskane w pomieszczeniu o temperaturze 20 C przy optymalizowaniu gotowania (materiał, stan i grubość ścianek naczynia, jego wymiary); w terenie nie zawsze uda się osiągnąć podane parametry, ponieważ niekorzystne warunki środowiska (wysokość, temperatura, wiatr, wilgotność powietrza) obniżają sprawność kuchenki
 • sprawdź, czy jesteś w stanie precyzyjnie operować regulatorem płomienia
 • sprawdź, czy w zestawie jest pokrowiec lub transportowe pudełko i czy palnik łatwo daje się zapakować
 • zwróć uwagę czy kuchenka wielopaliwowa posiada zestaw serwisowy
 • część kuchenek posiada zintegrowane osłony przeciwwietrzne, część ma je na luzem, w sprzedaży dostępne są również osłony w formie parawanów
 • przy kuchenkach gazowych bywają instalowane piezozapalniki – są to najbardziej zawodne części kuchenek – zawsze miej sprawną zapalniczkę lub suche zapałki
 • im bardziej skomplikowana jest budowa kuchenki tym więcej elementów może ulec awarii
 • kupuj w sklepach z najlepszą obsługą – słuchaj rad sprzedawcy, który potrafi doradzić
 • pamiętaj, że dobrze dobrana kuchenki może służyć wiele lat